Ogłoszenie nr 2

10.06.2019r.

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria Warszawska, z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie dwóch ekspertyz technicznych dla budynku Domu Zakonnego w Garbowie (ul. Krakowskie Przedmieście 1) oraz budynku Domu Zakonnego w Lublinie (ul. Jagiellońska 24), w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja Domu Zakonnego Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki w Garbowie i w Lublinie” złożył następujący wykonawca:

PROBATUS Sp. z o.o. Sp. K., ul. Przemysłowa 46, 24-320 Poniatowa.

24.05.2019 r.

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria Warszawska, z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dwóch ekspertyz technicznych dla budynku Domu Zakonnego w Garbowie (ul. Krakowskie Przedmieście 1) oraz budynku Domu Zakonnego w Lublinie (ul. Jagiellońska 24), w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja Domu Zakonnego Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki w Garbowie i w Lublinie” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Ekspertyza techniczna