100-lecie CMW w Polsce

nowenna

Dlaczego Magnificat?

Maryja zajmuje szczególne miejsce w historii naszego powołania, na różnych etapach naszego życia i misji wychowawczej. Obecność Maryi jest także znacząca w historii 100 letniej działalności Córek Maryi Wspomozycielki w Polsce i życiu naszych Inspektorii. Chcemy, jak mówi nasza Matka Generalna, pójść z Maryją, aby na nowo doświadczyć radości bycia Jej córkami, aby ją przekazywać innym. Pragniemy wprowadzić Ją do naszego życia, by była fundamentem domu, który pragniemy budować razem z młodymi w naszych wspólnotach, Inspektorii i Zgromadzeniu. Ona uczy nas jak pamięć przemieniać w dziękczynienie i wdzięczność, szczególnie za 100 lat obecności CMW w Polsce. Pragniemy jak Maryja,Kobieta Magnificat, streścić nasze życie i życie każdej CMW w hymnie wdzięczności wobec Boga.

Pierwsze odniesienie Magnificat jest skierowane ku Bogu; Bóg ma absolutny prymat nad wszystkim, dlatego dziękując, zwracamy się do Boga, wielbiąc Go i stawiając na pierwszym miejscu. W ten sposób ponawiamy nasz wybór. Magnificat - ze względu na treść – jest też określany jako nowy sposób patrzenia na Boga, na świat i na historię.[nbsp]
Nasze Konstytucje mówią nam, abyśmy otworzyły się na radosną pokorę Magnificat (K 4) i aby nasze wspólnoty były zawsze miejscem, gdzie się kontynuuje Magnificat (K 62).
Maryi zawierzamy więc nasze życie, naszą przeszłość i przyszłość. Prośmy, aby dopomagała nam być kobietami głębokiego życia wewnętrznego, kobietami mądrymi, wspomożycielkami - zwłaszcza wśród dziewcząt i przemieniać nasze życie w nieustanne Magnificat.

Schemat nowenny:

ROK 2013 – 2014
HASŁO: Hymn dziękczynienia miłości i pamięci
Cel:
- dziękczynienie za dar życia Matki Laury Meozzi, prośba o jej rychłą beatyfikację
- dziękczynienie za początki naszej obecności w Polsce, wydarzenia – przypomnienie historii
- dziękczynienie za dar życia naszych zmarłych sióstr, przypomnienie ich biografii
- dziękczynienie za dar naszego życia i powołania

ROK 2014 – 2015
HASŁO: Hymn radości i miłości rodzący nowe życie
Cel:
- dziękczynienie za życie i świętość św. Jana Bosko – 200 urodziny Ks. Bosko
- dziękczynienie za pracę wychowawczą sióstr w duchu św. Jana Bosko, nasze dzieła – spojrzenie na te z przeszłości i na pracę wychowawczą dziś
- dziękczynienie za wszystkich, którzy są odbiorcami naszej misji wychowawczej w sposób szczególny kobiety i dziewczęta
- dziękczynienie za dar powołań, modlitwa o nowe powołania i wierność dla każdej CMW

ROK 2015 – 2016
HASŁO: Hymn wiernego Fiat
Cel:
- dziękczynienie za obecność Maryi w życiu każdej CMW – Jej obecność i działanie w Inspektorii na przestrzeni czasu, podejmowane działania rozpowszechniające kult Matki Bożej

ROK 2016 – 2017
HASŁO: Hymn wdzięczności
Cel:
- dziękczynienie za nasze Rodziny, rodziny sióstr, rodziny wychowanków
- dziękczynienie i spojrzenie na wszelkie podejmowane działania i inicjatywy dla rodzin w Inspektorii i naszej Ojczyźnie na przestrzeni czasu

ROK 2017 – 2018
HASŁO: Hymn jedności – radość spotkania i dialogu
Cel:
- dziękczynienie za nasze wspólnoty wczoraj i dziś – historyczny szlak naszej obecności na przestrzeni 100 lat w Polsce
- dziękczynienie za wszelkie odebrane łaski w naszych wspólnotach – nasze życie we wspólnotach

ROK 2018 – 2019
HASŁO: Hymn radości serc na krańcach świata
Cel:
- dziękczynienie za nasze siostry misjonarki, historyczne spojrzenie na misje podczas 100 lat obecności w Polsce – misyjny wymiar naszego powołania
- dziękczynienie za naszą obecność na krańcach świata

ROK 2019 – 2020
HASŁO: Hymn serca całkowicie oddanego Bogu dla młodych
Cel:
- dziękczynienie za dzieci i młodzież, za wszystkich, których Pan postawił na naszej drodze, spojrzenie na historie, kim oni byli, kim są dziś – nasza pasja wychowawcza
- zwrócenie uwagi na Byłych Wychowanków, przyjrzenie się i dziękczynienie za dokonywane wybory w Inspektorii na przestrzeni wieku, z prośbą o rozwój naszych dzieł

ROK 2020 – 2021
HASŁO: Hymn wiary i dziękczynienia za Bożą Opatrzność
Cel:
- dziękczynienie za dary Bożej Opatrzności, za dobrodziejów wspierających naszą działalność i nasze wspólnoty
- cuda Bożej Opatrzności na przestrzeni 100 lat obecności CMW w Polsce

ROK 2021 – 2022
HASŁO: Hymn miłości codziennej
Cel:
- dziękczynienie za 100 letnią obecność CMW w Polsce w charyzmacie salezjańskim
- nasza codzienna wierność , pogłębione życie duchowe jako wyraz wdzięczności Bogu za obecność każdej CMW