Charyzmat

Cechą charakterystyczną naszego powołania w Kościele jest system prewencyjny, który stanowi naszą specyficzną duchowość i metodę działalności duszpasterskiej - tak Konstytucje CMW w numerze 7 opisują specyficzny charyzmat, jaki został nam dany. Zapraszamy do lektury wybranych zagadnień wyjaśniających istotę i zasady stylu wychowczego, jaki Ksiądz Bosko zostawił Rodzinie Salezjańskiej.