Formacja

ETAPY FORMACJI POCZĄTKOWEJ:

ASPIRANTAT - co najmniej jeden rok, czas weryfikacji i orientacji przeżywany wspólnie z siostrami we wspólnotach;

Okres weryfikacji i orientacji odznacza się silnym doświadczeniem życia chrześcijańskiego. Dziewczyna pogłębia znaczenie konsekracji chrzcielnej, w której zakorzeniona jest konsekracja zakonna.
Konstytucje, art. 86

POSTULAT - 1 rok, modlitwa, nauka i praca jako bezpośrednie przygotowanie do nowicjatu;

W okresie tym postulantka stara się pogłębić wezwanie Boże, zaprawia się do stopniowego i pogodnego oderwania ewangelicznego, które jest niezbędne, aby swoje osobiste spotkanie z Chrystusem uczynić bardziej prawdziwe, a oddanie bardziej wspaniałomyślne.
Konstytucje, art. 88

NOWICJAT - 2 lata, okres prawdziwej inicjacji do życia zakonnego, kończący się złożeniem pierwszych ślubów

Poprzez konfrontację ze Słowem Bożym, studium i żywą asymilację Konstytucji, codzienny obowiązek ascezy oraz integrację pracy i modlitwy, nowicjuszka pogłębia wymogi "sequela Christi" w naszym salezjańskim powołaniu.
Konstytucje, art. 90

JUNIORAT - od 6 do 9 lat przeżywany w życiu wspólnotowym i apostolskim okres ślubów czasowych zakończony profesją wieczystą.

Zmierza on do konsolidacji w Córce Maryi Wspomożycielki zjednoczenia z Bogiem i poczucia przynależności do Zgromadzenia, do stopniowego włączania jej w duszpasterstwo młodzieżowe i do kontynuowania specyficznej formacji salezjańskiej.
Konstytucje, art. 96