Rok 2018 w sektorze misyjnym FMA

Rok 2018 w Sektorze misyjnym FMA

"DLA WSPÓLNEGO DOMU W RÓŻNORODNOŚCI NARODÓW"

Oto droga, którą przebyłyśmy od stycznia 2018 do dzisiaj, dotycząca projektu „Dla wspólnego domu w różnorodności narodów". Wszystkie możemy poczuć się aktywną częścią tego projektu i naprawdę zaangażować się na rzecz świata – „domu wszystkich”, „domu dla wszystkich!”.

STYCZEŃ

Zatrzymałyśmy się na czterech czasownikach wskazanych przez Papieża Franciszka w Orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy: „Przyjmować, chronić, promować i integrować”.

LUTY

Z początkiem Wielkiego Postu podjęłyśmy ćwiczenie praktyczne: zmiana spojrzenia na migrantów. Zmienić spojrzenie wewnątrz i na zewnątrz wspólnoty! Pozbyć się wszelkich uprzedzeń, każdej postawy potępienia, odrzucenia lub obojętności.

MARZEC

Z oczyszczonym spojrzeniem w odniesieniu do braci i sióstr migrantów i w postawie prawdziwego i szczerego słuchania ich cierpień i trudności, zrobiłyśmy kolejny krok: oczyszczenie naszego słownictwa!

KWIECIEŃ

W klimacie paschalnym zostałyśmy zaproszone do ofiarowania nadziei komuś z migrantów lub rodzinie migrantów i przekształcenia ich doświadczenia ciemności i niepewności w moment łaski, błogosławieństwa, zmartwychwstania.

MAJ

Miesiąc poświęcony Maryi Wspomożycielce; otwarte na działanie Ducha Świętego, chciałyśmy jeszcze raz wyruszyć w kierunku migrantów (lub osób, które kiedyś doświadczyły migracji), którzy pracują w naszych dziełach.

CZERWIEC

W 150. rocznicę konsekracji Bazyliki Maryi Wspomożycielki, mając głęboko w sercu słowa Maryi: „To jest mój dom, stąd wyjdzie chwała moja!”, miałyśmy pomyśleć o osobach bez domu, bez dachu nad głową, ale także bez innego domu zwanego szkołą: o naszych dzieciach, nastolatkach, chłopcach i dziewczętach.

LIPIEC

Naszą propozycją był video-clip Fiorelli Mannoia – piosenka do odsłuchania, „obejrzenia”, „odczytania”, przemyślenia ... zatytułowana „To nie jest film”. Życzę, aby wszystkie FMA mogły zapoznać się z treścią tej[nbsp]piosenki i przeżyć moment modlitwy z myślą o tych, którzy zmuszeni są migrować, którzy umierają na pustyni lub w morzu, którzy są odrzucani, przed którymi zamyka się porty, którzy widzą nadzieję za drutem kolczastym, ale nie mogą go przekroczyć, którzy napotykają na mury zamiast mostów, którzy urodzili się w „złej części” naszej planety!

SIERPIEŃ

Chciałyśmy zachęcić wszystkie do skupienia uwagi na młodych migrantach. We „Wspomnieniach Oratorium” uchwyciłyśmy uczucia płynące z serca Księdza Bosko ku młodym migrantom, którzy z braku możliwości nie kończyli gdzie indziej, jak w więzieniu. Ponadto zainaugurowałyśmy 50. rocznicę urodzin dla Nieba siostry Marii Troncatti (1969-2019).

WRZESIEŃ

W święto Podwyższenia Krzyża Świętego pragnęłyśmy kierować się zaproszeniem Jezusa: „Pójdźcie ... byłem przybyszem i przyjęliście Mnie”. Na krzyżu wypisałyśmy imiona migrantów, których znamy, a także nazwy krajów, w których zjawisko migracji jest najsilniejsze, to znaczy, z których najwięcej ludzi ucieka, do których najwięcej ludzi dociera. «Jezu, Ty także dzisiaj jesteś przybyszem – pragniemy ugościć Cię w naszym sercu. Ty jesteś obecny w osobie każdego migranta – pragniemy ugościć Cię w naszym sercu».

PAŹDZIERNIK

Miesiąc misyjny, XV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania” oraz kanonizacja Papieża Pawła VI, Papieża o sercu misyjnym, otwartego na nowe wyzwania swoich czasów, miłośnika młodych!
Podjęłyśmy wysiłek wzrastania w kulturze słuchania. Propozycja dotyczyła wysłuchania przynajmniej jednego młodego migranta. Odpowiedź była bardzo osobista: „Zrobię, co będę mogła”.

LISTOPAD

Dałyśmy się poruszyć fragmentom Dokumentu Końcowego Synodu Biskupów na temat „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”, nr 25-28 i 147, które mówią właśnie o zjawisku migracji. Konkretny gest, do którego zostałyśmy zaproszone, miał smak Eucharystii: otworzyłyśmy drzwi naszego domu dla migranta lub rodziny migrantów i podzieliłyśmy się z nimi posiłkiem. Dzielenie się „chlebem” z migrantem to ewangeliczny sposób, aby „wyjść, spotkać się i być blisko”; to jest właśnie cel projektu „Dla wspólnego domu w różnorodności narodów”.

GRUDZIEŃ

Patrzyłyśmy z nadzieją na „tak” wspólnoty światowej odnośnie do Globalnego Porozumienia w sprawie Migrantów, aby zapewnić bezpieczną, uporządkowaną i regularną migrację. Jest to świetna okazja, aby świat przezwyciężył strach i budował mury oraz promował dialog i kulturę spotkania. Święta Rodzina jest archetypem każdej rodziny uchodźców, jest punktem odniesienia dla rodzin wyrwanych ze swojego środowiska. Jezus, Maryja i Józef, na wygnaniu w Egipcie, są przykładem i opiekunami każdego migranta, obcokrajowca i uchodźcy.
Rzym – 14.12.2018

s. Alaide Deretti

Radna ds. Misji