Ogłoszenie nr 3

31.07.2020 r.

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria Warszawska, ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na opracowanie dwóch opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla budynków: Domu Zakonnego w Garbowie (ul. Krakowskie Przedmieście 1) oraz w Lublinie (ul. Jagiellońska 24) dotyczących projektu: „Termomodernizacja Domu Zakonnego Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki w Garbowie i w Lublinie” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” złożył następujący wykonawca: Ekoconsulting Piotr Burgiełł, ul. Placówki 3, 05-800 Pruszków.

22.07.2020 r.

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria Warszawska, ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki, ogłasza konkurs na opracowanie dwóch opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla budynków: Domu Zakonnego w Garbowie (ul. Krakowskie Przedmieście 1) oraz w Lublinie (ul. Jagiellońska 24) dotyczących projektu: „Termomodernizacja Domu Zakonnego Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki w Garbowie i w Lublinie” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz Oferty

Załacznik nr 1 - Formularz Oferty_edytowalny