Do Ogłoszenia nr 1 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Audyt1)

23.05.2019 r.

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria Warszawska, z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie dwóch audytów energetycznych, dla budynku Domu Zakonnego w Garbowie (ul. Krakowskie Przedmieście 1) oraz budynku Domu Zakonnego w Lublinie (ul. Jagiellońska 24), w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja Domu Zakonnego Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki w Garbowie i w Lublinie” złożył następujący wykonawca: Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk.